Pentru descarcare , inregistreaza-te ! Au fost introduse noi Hack-uri 2015 !

Scripturi AIM

Go down

Scripturi AIM

Post by Sfinx on Mon Dec 10, 2012 10:59 am


Accuracy Enhancement - În timp ce mergeţi cu tasta "Shift" apăsată puteti trage cu o precizie mai mare.//Accuracy Enhancement
alias +mp.own sensitivity 1
alias -mp.own sensitivity 3
alias pwn.tog pwn1
alias pwn1 "+mp.own; +speed; alias pwn.tog pwn2"
alias pwn2 "-mp.own; -speed; alias pwn.tog pwn1"
bind "shift" "pwn.tog"

»Auto-Change Name - Acest script îţi schimbă automat numele apăsând o singură tastă . Nu mai eşti nevoit să scrii în consola "name ...... ".
Cod:
//Auto-Change Name
alias name1 "alias name_sw name2; name [x]TaZz[x]"
alias name2 "alias name_sw name3; name Obositul"
alias name3 "alias name_sw name4; name TaZz @ mZq"
alias name4 "alias name_sw name5; name BuZz"
alias name5 "alias name_sw name1; name BlackSheep"
alias name_sw "name1"
bind "F7" "name_sw"

»Auto-Planting the Bomb - Acest script te ajuta să plantezi bomba mai repede.Nu mai eşti nevoit să apeşi 5 , apeşi doar tasta "V" şi o plantează.
Cod:
//Auto-Planting the Bomb
alias +bomb "weapon_c4; +duck; +attack; radio1; menuselect 1; cls"
alias -bomb "-duck; -attack; slot10; cls"
bind "v" "+bomb"

»Anti-Recoil - Cu acest script nu îţi mai sare ţinta la Ak47.
Cod:
//Anti-Recoil
//The anti-recoil script
alias +antirclbind "+attack; +lookdown;"
alias -antirclbind "-attack; -lookdown;"

//The anti-recoil toggler
alias antircl antirclon
alias antirclon "bind mouse1 +antirclbind; alias antircl antircloff;"
alias antircloff "bind mouse1 +attack; alias antircl antirclon;"

//The bind
bind kp_minus antircl

//Strength of anti-recoil
cl_pitchspeed 5

//Bind of anti-recoil
bind "+" "+antirclbind"

»Awp - Pistol Autoswitch Script - Acest script îţi schimba automat arma , de pe awp pe pistol.
Cod:
//Awp - Pistol Autoswitch Script
alias +firespec "+attack;wait;wait;slot2"
alias -firespec "-attack"
alias modespec "m1"
alias m1 "bind mouse1 +firespec;d1;echo AwP_Mode On ; d0;alias modespec m2"
alias m2 "bind mouse1 +attack;d1;echo AwP_Mode Off;d0 ;alias modespec m1"
bind "t" "modespec"

»Bunny Hop - Å¢inând tasta "Sapce" apăsat sari ca un iepuras.
Cod:
//Bunnyhop
alias +hop "alias _special @hop;@hop"
alias -hop "alias _special"
alias @hop "special;wait;+jump;wait;-jump"
bind "SPACE" "+hop"

»BunnyDuck - Acest script te scapă în a mai ţine tasta CTRL , face Bunny Hop stând jos (crounch ).
Cod:
//BunnyDuck
bind "Space" "+bduck"
alias +bduck "alias _special @bduck;@bduck"
alias -bduck "alias _special;-duck"
alias @bduck "special;wait;+jump;wait;+duck;-jump"

»Burst Fire Script - Toate armele au opţiunea "Burst-Fire".
Cod:
//Brust Fire Script
bind "MOUSE3" "+attack; wait; wait; wait; -attack; wait; wait; wait; wait; wait; wait; +attack; wait; wait; wait; -attack; wait; wait; wait; +attack; wait; wait; wait; wait; -attack; wait; wait; wait; wait; -attack; wait"

»Bunny Hop Manual - Acesta este un Bunny Hop manual , folosind scroll-ul (rotiţa de la mouse) dând de ea în sus şi in jos.
Cod:
//Bunny Hop Manual
bind "MHWEELUP" "+jump"
bind "MHWEELDOWN" "+jump"

»Change Weapon to Right and Left Hand - Acest script îţi schimba arma in funcţie de tasta apăsată . Când apeşi tasta "A" se schimbă arma în stânga , iar când apeşi "D" se schimbă în dreapta.
Cod:
//Change Weapon to Right and Left Hand
bind a "+moveleft ; cl_righthand 0"
bind d "+moveright ; cl_righthand 1"

»Defuse Cover Message - in timp ce dezamorsezi bomba dai un mesaj de cover me echipei.
Cod:
// Defuse Cover Message
alias +defuse "+use; coverme; say_team Acoperiti-ma! Dezamorsez C4! "
alias -defuse "-use"
bind "e" "+defuse"

»Developer - Acest script este pentru cei ce joacă Hidde'N Seek , Kreedz , Deathrun , Deathrace . Te ajută să faci Bunny Hop mai bine.
Cod:
//Developer
bind w "+forward;developer 1;fps_modem 0;fps_max 200;wait"
bind a "+moveleft;developer 1;fps_modem 0;fps_max 200;wait"
bind d "+moveright;developer 1;fps_modem 0;fps_max 200;wait"
developer 1
fps_modem 500
fps_max 500

»Fast Automatic Weapon Switching - Cu acest script schimbi armele mai rapid când dai de scroll în jos şi în sus (rotiţa mouseului).
Cod:
//Fast Automatic Weapon Switching
alias fwu "invprev; +attack; wait; -attack"
alias fwd "invnext; +attack; wait; -attack"

bind "MWHEELDOWN" "fwd"
bind "MWHEELUP" "fwu"

»Fast-Zoom Awp - Te ajuta să tragi şi să pui ţinta mai repede. (nu este considerat cod)
Cod:
//Fast-Zoom Awp
alias w8 "wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait; wait; slot10"
alias nif "weapon_knife"
alias onetwo "slot2; nif; slot2; slot1"
alias +fastzoom "+attack2"
alias -fastzoom "+attack; w8; -attack2; -attack; onetwo"
bind "mwheelup" +fastzoom

»Head-Shot - Acest script te ajută să dai Head-Shot mai uşor.
Cod:
//Head Shot
alias hspitch1 "alias hspitch hp1"
alias hspitch2 "alias hspitch hp2"
alias hp1 "m_pitch 0.022"
alias hp2 "m_pitch -0.022"
alias hspitchoff "m_pitch 0"
alias hslook "+lookup;wait;-lookup"
alias devon "developer 1"
alias devoff "developer 0"
alias n1 "echo Regular Mouse Mode"
alias n2 "echo Inverted Mouse Mode"
alias n3 "echo Hit F8 for Regular Mouse or hit F9 for Inverted Mouse Mode hit F10 for toggle of HeadShot"
alias n4 "echo Once a Mouse Mode is changed it is set to that, if you need to change it hit ~ and type rbf89"
alias hson2 "bind mouse1 +hson;bind f10 hson3;devon;echo HeadShot = On;devoff;hsdto1"
alias hson3 "bind mouse1 +hsoff;bind f10 hson2;decon;echo HeadShot = Off;devoff;hsdto2"
bind f10 hson2
alias ubf89 "unbind f8;wait;unbind f9"
alias imm "hspitch2;devon;n2;devoff;ubf89"
alias rmm "hspitch1;devon;n1;devoff;ubf89"
alias dn "devon;n3;n4;devoff"
alias rbf89 "bind f8 rmm;bind f9 imm;n3"
bind f8 rmm
bind f9 imm
dn

//Bind head status to mouse

alias +hson "-mlook;centerview;cl_pitchspeed 10;wait;hspitchoff;+attack;hslook"
alias -hson "-attack;cl_pitchspeed 150;+mlook"

alias +hsoff "+attack"
alias -hsoff "-attack"

alias +hsgren "+attack"
alias -hsgren "-attack;bind mouse1 +hson"

alias +hsbomb "+attack"
alias -hsbomb "-attack;bind mouse1 +hson"

//Exceptional Keys
alias hsducktogoff "hsducktogoff2"
alias hsducktogoff2 "bind mouse1 -hson"
alias hsducktogoff3 "bind mouse1 -hsoff"
alias hsdto1 "alias hsducktogoff hsducktogoff2"
alias hsdto2 "alias hsducktogoff hsducktogoff3"
alias +hsducktog "bind mouse1 +hsoff"
alias -hsducktog "hsducktogoff"
alias +hsduck "+duck;+hsducktog"
alias -hsduck "-duck;-hsducktog"
bind ctrl +hsduck
bind 4 "slot4;bind mouse1 +hsgren"
bind 5 "slot5;bind mouse1 +hsbomb"
bind 1 "slot1;bind mouse1 +hson"
bind 2 "slot1;bind mouse1 +hson"
bind 3 "slot3;bind mouse1 +hsoff"

»Jump Duck - Te ajută la Long Jump , nu mai trebuie să apeşi CTRL pt. crounch(jos).
Cod:
//Jump Duck
alias +jumpduck "+jump;+duck"
alias -jumpduck "-jump;-duck"
bind "Space" "+jumpduck"

»LongJump - Acest script este folosit în HNS (Hidde'N Seek) & KZ (Kreedz).Îi ajuta pe player să sara mai tare.
Cod:
//LongJump Script
fps_max "101"
cl_yawspeed "210"
alias wait5 "wait; wait; wait; wait; wait"
alias wait10 "wait5; wait5"
alias wait20 "wait10; wait10"
alias wait40 "wait20; wait20"

// Multi-Strafe
alias strafe.qA2_4 "+left; +moveleft; wait10; -moveleft; -left; strafe.qA2_right; strafe.qA2_left; +right; +moveright; wait10; -moveright; -right; +duck; wait40; -duck"
alias strafe.qA2_left "+left; +moveleft; wait20; -moveleft; -left"
alias strafe.qA2_right "+right; +moveright; wait20; -moveright; -right"
alias _jump.qA2 "+jump; wait; -jump"

// Pre-Strafe
alias s.qA2_run "+forward; wait40; wait10; wait10; -forward"
alias s.qA2_pre "+forward; wait40; cl_yawspeed 105; +left; +moveleft; wait40; wait20; -moveleft; -forward; -left; cl_yawspeed 210"
alias run_qA2.LJ4 "s.qA2_run; _jump.qA2; strafe.qA2_4"
alias pre_qA2.LJ4 "s.qA2_pre; _jump.qA2; strafe.qA2_4"

// Edit Here
bind "ALT" "run_qA2.LJ4" // Straight-Forward Runup
bind "CAPSLOCK" "pre_qA2.LJ4" // Pre-Strafe Runup (Further)

»Matrix Jump - În timp ce săriţi omul va sta în aer în formă de cruce . Merge numai la cei care au bomba.
Cod:
//Matrix Jump
alias wa "wait"
alias wa2 "wa; wa"
alias wa4 "wa2; wa2"
alias wa8 "wa4; wa4"
alias wa16 "wa8; wa8"
alias wa32 "wa16; wa16"
alias wa64 "wa32; wa32"
alias matrix "+attack; wa; -attack; wa4; +reload; wa8; wa; slot5; wa4; +jump; wa; -jump; wa; -jump; wa4; slot3; wa4; slot2; wa4; slot1; -reload; wa; -reload; wa; -reload
bind "f" "matrix"

»Quick Silencer - Nu mai dureaza asa de mult sa trageti dupa ce puneti amortizor.
Cod:
//Quick Silencer
alias +quicksilencer "+attack2; wait; wait; wait"
alias -quicksilencer "-attack2; weapon_knife; wait; wait; lastinv"
bind "MOUSE2" "+quicksilencer"

»Reload-Trick - Acesta este un Fake Reload. Atunci când îţi încarcă arma şi vrei să tragi şi cu gloanţele rămase printr-un singur click anulează comanda .
Cod:
//Reload-Trick
alias g3F.later_0.0 "alias m_pitch g3F.later_0.5"
alias g3F.later_0.5 "alias m_pitch g3F.later_1.0"
alias g3F.later_1.0 "alias m_pitch g3F.later_1.5"
alias g3F.later_1.5 "alias m_pitch g3F.ratk_3"

alias +g3F.ratk "+attack; g3F.ratk"
alias -g3F.ratk "-attack; alias g3F.ratk g3F.ratk_1"

alias g3F.ratk "g3F.ratk_1"
alias g3F.ratk_1 ""
alias g3F.ratk_2 "lastinv; wait; lastinv"
alias g3F.ratk_3 "alias m_pitch; alias g3F.ratk g3F.ratk_1"

alias +g3F.rld "+reload; alias g3F.ratk g3F.ratk_2; g3F.later_0.0"
alias -g3F.rld "-reload"

bind "q" "lastinv; g3F.ratk_3"
bind "2" "slot2; g3F.ratk_3"
bind "3" "slot3; g3F.ratk_3"
bind "4" "slot4; g3F.ratk_3"
bind "mouse1" "+g3F.ratk"
bind "r" "+g3F.rld"

»Rotate 180º - Acest script te ajută să te învârţi la 180º.
Cod:
//Rotate 180º
bind "TASTA" "fps_max 20; cl_yawspeed 7200; wait; +right; wait; -right; cl_yawspeed 32; fps_max 200

»Silent Defuse - Când dezamorsaţi bomba nu se aude.Mai exact este o dezamorsare silenţioasă.
Cod:
//Silent Defuse
alias "+silentdefuse" "+use;wait;-use;wait;+use;wait;-use;wait;+use;wait;-use;wait;+use;
alias "-silentdefuse" "-use";
bind "x" "+silentdefuse";

»Silent Grenade Throw - Cu acest script nu se va mai auzi zgomotul produs de grenadă când se loveşte de pereţi.
Cod:
//Silent Grenade Throw
alias ss "stopsound"
alias "gr3n" "die;slot4;w;+attack;w;-attack;ss"
alias "Switch" "gr3n;+lastinv;w; -lastinv;w; lastinv;ss
alias "die" "+forward;w;-forward;+back;w;-back

»Silent Runn - Cu acest script alergi fară să se audă paşii .
Cod:
// Silent Duck-Running Script
alias +duck_run.fP3 "alias cl_rebuy duck_run.fP3; cl_setrebuy PrimaryAmmo; rebuy; duck_run.fP3"
alias -duck_run.fP3 "alias cl_rebuy; -duck; alias dr_cycle.fP3 dr_loop.fP3.00"
alias duck_run.fP3 "dr_cycle.fP3; wait; rebuy"

alias dr_cycle.fP3 "dr_loop.fP3.00"
alias dr_loop.fP3.00 "+duck; alias dr_cycle.fP3 dr_loop.fP3.01"
alias dr_loop.fP3.01 "-duck; alias dr_cycle.fP3 dr_loop.fP3.02"
alias dr_loop.fP3.02 "+duck; alias dr_cycle.fP3 dr_loop.fP3.03"
alias dr_loop.fP3.03 "alias dr_cycle.fP3 dr_loop.fP3.04"
alias dr_loop.fP3.04 "alias dr_cycle.fP3 dr_loop.fP3.05"
alias dr_loop.fP3.05 "alias dr_cycle.fP3 dr_loop.fP3.06"
alias dr_loop.fP3.06 "alias dr_cycle.fP3 dr_loop.fP3.07"
alias dr_loop.fP3.07 "alias dr_cycle.fP3 dr_loop.fP3.08"
alias dr_loop.fP3.08 "alias dr_cycle.fP3 dr_loop.fP3.09"
alias dr_loop.fP3.09 "alias dr_cycle.fP3 dr_loop.fP3.10"
alias dr_loop.fP3.10 "alias dr_cycle.fP3 dr_loop.fP3.11"
alias dr_loop.fP3.11 "alias dr_cycle.fP3 dr_loop.fP3.12"
alias dr_loop.fP3.12 "alias dr_cycle.fP3 dr_loop.fP3.13"
alias dr_loop.fP3.13 "alias dr_cycle.fP3 dr_loop.fP3.14"
alias dr_loop.fP3.14 "alias dr_cycle.fP3 dr_loop.fP3.15"
alias dr_loop.fP3.15 "-duck; alias dr_cycle.fP3 dr_loop.fP3.16"
alias dr_loop.fP3.16 "alias dr_cycle.fP3 dr_loop.fP3.17"
alias dr_loop.fP3.17 "alias dr_cycle.fP3 dr_loop.fP3.18"
alias dr_loop.fP3.18 "alias dr_cycle.fP3 dr_loop.fP3.19"
alias dr_loop.fP3.19 "alias dr_cycle.fP3 dr_loop.fP3.20"
alias dr_loop.fP3.20 "alias dr_cycle.fP3 dr_loop.fP3.21"
alias dr_loop.fP3.21 "alias dr_cycle.fP3 dr_loop.fP3.22"
alias dr_loop.fP3.22 "alias dr_cycle.fP3 dr_loop.fP3.23"
alias dr_loop.fP3.23 "alias dr_cycle.fP3 dr_loop.fP3.24"
alias dr_loop.fP3.24 "alias dr_cycle.fP3 dr_loop.fP3.25"
alias dr_loop.fP3.25 "alias dr_cycle.fP3 dr_loop.fP3.26"
alias dr_loop.fP3.26 "alias dr_cycle.fP3 dr_loop.fP3.27"
alias dr_loop.fP3.27 "alias dr_cycle.fP3 dr_loop.fP3.28"
alias dr_loop.fP3.28 "alias dr_cycle.fP3 dr_loop.fP3.29"
alias dr_loop.fP3.29 "alias dr_cycle.fP3 dr_loop.fP3.30"
alias dr_loop.fP3.30 "alias dr_cycle.fP3 dr_loop.fP3.00"

bind "ALT" "+duck_run.fP3"

»Suicide - Cu acest script te poţi sinucide apăsând o simplă tastă.
Cod:
//Suicide
alias +suicide "say_team I'm being overrun; radio1; menuselect 6; slot10"
alias -suicide "slot10; wait; wait; slot10; kill"

bind "tasta" "+suicide"

»4x/2x Fire - Cu acest script puteţi trage 4 gloanţe cu toate armele automate şi 2 gloanţe cu pistoalele. (pentru cei ce nu au mouse X7)
Cod:
//4x/2x Fire
alias +4Fire "alias _special 4x;4x"
alias -4Fire "alias _special 4x;4x"
alias 4x "wait;wait;wait;wait;+attack;wait;wait;wait;wait;-attack;wait;wait;wait;wait;+attack;wait;wait;wait;wait;-attack;"

bind "MOUSE2" "+4Fire"


Code name: Mozilla
App name: Opera
Version: 9.80 (Windows NT 5.1)
Language: ro
Plateform: [You must be registered and logged in to see this image.] windows
User Agent: Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.14


[You must be registered and logged in to see this link.]

Sign by Danasoft - [You must be registered and logged in to see this link.]

avatar
Sfinx
Administrator
Administrator

Mesaje Mesaje : 1440
Data nasterii Data nasterii : 25/02/1995
Localizare Localizare : Timisoara
Server Server : Bine

http://metin2hacks.forumh.net/

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum